Customer journey kunderejse

Customer journey | Kunderejse

Customer journey eller på dansk kunderejse er de skridt en kunde går igennem fra de møder din virksomhed først gang til de stopper med at være kunde hos dig.

Customer journey: Hvad er en kunderejse?


Kunderejse eller customer journey er den rejse dine kunder gennemgår fra at de først møder dig til at de stopper med at være kunder hos dig.

Man kortlægger en kunderejse ved at gennem alle de touchpoint I har med jeres kunder og ved at prioritere dem i den rigtige rækkefølge.

Det er vigtigt at lave en kunderejse, hvis man gerne vil have styr på sin kundeoplevelse.

Læs mere om customer journey på Wikipedia

Den digitale kunderejse

Den digitale kunderejse består af dine digitale touch points.

Det kan være din hjemmeside, sociale medier eller dine app, hvor du holder dine kunder opdateret.

Mapping af customer journey

Du mapper din kunderejse ved at gennemgå alle dine touchpoints med dine kunder og samle dem i en eller flere processer.

Customer journey map template

En customer journey map template viser en tidslinje over kunderejsen, eksempelvis de forskellige stadier som en kunde gennemgår i eksempelvis en købsproces såsom opmærksom en virksomhed og/eller et brand, overvejelser, beslutning og evaluering af produktet eller servicen.

Customer journey definition

Termet “customer journey” stammer fra marketing og beskæftiger sig med kundens rejse med virksomheden eller brandet. En customer journey er den samlede sum af oplevelser som en forbruger gennemgår i interaktionen med en virksomhed og et brand. Kunderejsen beskæftiger sig altså med hele processen for en kunde fra opmærksomhed om virksomheden eller produktet til processen efter købet. En customer journey er altså hele oplevelsen af at være forbruger gennem alle touchpoints eller kontaktpunkter.

Customer journey dansk

Grundlæggende er Customer Journey eller på dansk kunderejse en måde at “mappe” alle de kontaktpunkter, som en virksomhed eller et brand har med kunderne før, under og efter købet. Det er stadig en relativt ny disciplin inden for marketing, men en relevant tilgang til at designe den mest optimale, effektive og attraktive kunderejse. Metoden til at gøre dette refereres ofte til som “servicedesign”.

Customer journey mapping dansk

En god og gennemarbejdet oversigt over virksomhedens kunders interaktion med en virksomhed er et værdifuldt holdepunkt for næsten al optimering af en virksomhed. Derfor kan et customer journey map fungere som et fundamentalt værktøj til at optimere en virksomhed med kunden i fokus. For at kunne optimere forholdet til kunder, er det nødvendigt at klarlægge alle touchpoints mellem virksomheden og forbrugerne. I et customer journey map identificeres alle kontaktpunkter, kunderne har med virksomheden, og der opnås et overblik over deres primære målsætninger og handlinger på tværs af disse kontaktpunkter.

Rejse-mappet er en visuel illustration af kunders ‘rejse’, fra de første interaktioner, de har med en virksomhed, gennem købsprocessen og gensalg. Kunderejse mappet hjælper dig således med at optimere brugeroplevelsen. Ved at identificere kunders berøringspunkter, kan du nemlig tilpasse dem, så de opfylder deres behov.

Customer journey tool

Customer journey mapping er det mest anvendte customer journey tool. Customer journey mappings er ikke kun brugbare i servicebrancher, hvor der er fysisk kontakt med kunden, men kan strække sig over alle typer af brugeroplevelser, både online og offline.

Customer journey canvas

Customer journey canvas er en tidslinje til at facilitere den process, hvor der brainstormes om servicedesignet for en specifik kunderejse. 

Hvad er servicedesign?

Servicedesign handler om at planlægge og organisere alle dele af en service for at forbedre kvaliteten og samtidig styrke interaktionen mellem udbyderen og kunden eller brugeren. Servicedesign er altså metoder til at afdække brugernes behov, kortlægge brugerrejser og samtidig nysgerrigt undersøge og afprøve nye muligheder.

Touchpoints

Touchpoints er de kontaktpunkter, hvor en virksomhed eller et brand er interagerer med forbrugere. Touchpoints kan derfor bidrage til at definere, hvor virksomhedens eller brandets største udfordringer. Eksempelvis kan udfordringerne være manglende kendskab, værdier, produktet, prisen, købsoplevesen, servicen eller gensalget.

Kilder


http://www.loyaltygroup.dk/dk/nyheder-inspiration/artikelarkiv/2015/saadan-faar-du-succes-med-customer-journey-mapping/

https://bureaubiz.dk/kortlaeg-din-kunde/

http://atcore.dk/blog/optimer-din-forretning-med-et-customer-journey-map/

You may also like