Digital strategi

Hvad er digital strategi og hvorfor er det vigtigt?

Strategi er et ord som ofte bruges, og måske også ofte uden vi tænker over hvad det egentlig betyder, og hvorfor det er vigtigt med en stærk og klar strategi.

I denne artikel ser vi derfor nærmere på strategi herunder især digital strategi, og hvordan du kan bruge det i dit arbejde.

Betydning: Hvad er en strategi?


Den overordnede definition af strategi lyder ofte: “En strategi er langsigtet planlægning, som fører til eller mod et mål“.

Strategiplanlægning bruges således indenfor en næsten uendelig række felter, f.eks. byplanlægning, sport, transport, m.m.

I denne artikel ser vi nærmere på forretningsstrategi, og især digital strategi.

Ser man på strategi-litteraturen indenfor forretningsverdenen er definition dog ikke helt så simpel som den mere generelle definition præsenteret ovenfor.

Strategi-litteraturen er et utroligt stort område, men vi er især inspirerede af Michael E. Porter’s tilgang.

Porter argumenterer for, at det ikke er nok blot at være effektiv på et operationelt niveau for at din forretning bliver succesfuld.

Hvis du finder en god måde at producere f.eks. billige biler på vil det give din forretning en fordel, men denne fordel er nem for andre bilfabrikanter at kopiere.

Porter taler således om “strategic positioning” og påpeger at for at bevare forretningens konkurrencefordel er det vigtigt at vide præcist, hvad der adskiller din forretning fra andres.

Dette gøres ved enten at have andre aktiviteter end andre, eller ved at have sammenlignelig aktiviteter, som udføres på anden vis.

Porter opsummerer dette på fineste vis når han siger at en forretning: “must deliver greater value to customers or create comparable value at a lower cost, or do both” (Porter, M. E. (1996). What is strategy.).

Du kan eventuelt selv læse mere: Strategi pdf – What is Strategy?

I vores arbejde med digital forretningsudvikling fokuserer vi derfor altid på, hvordan din virksomhed kan skabe mest mulig værdi for jeres kunder, og hvordan I kan gøre dette ved at adskille jer væsentligt fra relevante konkurrenter.

Alt for mange virksomheder er udelukkende fokuserede på hvordan de kan nedsætte deres omkostninger, uden forståelse for at dette i sig selv ikke er nok til at gøre din forretning bedre.

I videoen taler Porter om nogle af de mest typiske fejl ledere laver og hvorfor mange virksomheder ikke har en strategi, når det kommer til stykket.

Please accept marketing-cookies to watch this video.

Strategi indhold


I Boman Consulting arbejder vi udfra en holistisk tilgang til forretningsudvikling.

Vi ser ikke kun på produktudvikling, men også den overordnede strategi og marketing, da vi har oplevet gang på gang at det er nødvendigt med fokus på netop disse elementer for at få det optimale ud af forretningsudvikling.

I det følgende afsnit ser vi lidt nærmere på strategi-delen, og hvilke elementer en bæredygtig strategi skal indeholde.

Hvad skal en strategi indeholde?

Her er det igen værd at nævne at vi især er inspirerede af Porter’s tilgang til strategi-udvikling.

Porter fremhæver tre nøgle-principper som en solid strategisk positionering bør indeholde.

Nøgle-principper

  1. En strategi skal indeholde en unik og værdifuld position, som indeholder andre aktiviteter end andre firmaers
    Kort sagt- hvordan adskiller din forretning sig fra andre konkurrenter? Hvis du ikke kan svare på dette, hvorfor skulle dine kunder så vælge netop jer?
  2. En god strategi kræver at du fravælger områder
    En fatal fejl for mange forretninger er at forsøge at konkurrere på for mange parametre på én gang. Din strategi skal derfor også tydeliggøre hvilke områder I ikke konkurrerer på.
  3. En strategi skal indeholde en plan for, hvordan forskellige områder i forretningen passer sammen
    Din virksomheds forskellige aktiviteter skal passe sammen og understøtte hinanden. Igen handler det altså om en dyb markedsforståelse med en klar og simpel strategi, frem for en bred og overfladisk strategi der udelukkende konkurrerer på pris.

I vores arbejde med forretningsudvikling stiller vi altid spørgsmålstegn ved om din forretning har styr på disse nøgle-principper, og guider til hvordan disse bedst kan opnås.

Hvorfor en digital strategi?


I takt med stigende digitalisering er der naturligivs kommet øget fokus på “digital strategi”.

Nogle mener måske stadig at det digitale blot er endnu et element i deres forretning, men faktum er at det digital oftere og oftere udgør selve eksistens grundlaget for virksomheden.

Uden en digital strategi kan en virksomhed hurtigt komme til at bruge enorme resourcer på en alt for bred vifte af tiltag.

Kommunikationschefen har måske hørt at SnapChat er det nye sort, mens andre påpeger at det måske nærmere er den skrantende web-shop der trænger til en overhaling.

Vi mener, at en effektiv digital strategi bør gå på tværs af organisationen og fungere som det mål hele virksomheden samlet må arbejde hen i mod.

Dette mindsker også risikoen for ressourcespild, da nye ideer og tiltag skal vurderes udfra om de leder virksomheden i retning af målet eller ej.

Det er således vigtigt at både marketingsafdeling, HR, salg og kundeservice, m.m., involveres og forstår den digitale strategi og hvilke værktøjer der tages i brug for at nå i mål.

Strategi og Taktik


Strategi og taktik forveksles ofte i daglig tale, selvom der er vigtige forskelle på de to.

Eksempel på strategi og taktik

Din virksomheds strategi kan for eksempel være, at I gerne vil inspirere jeres kunder til at bruge og nyde blomster.

Taktikkerne for at nå dertil kan være mange, f.eks. kan taktikken være at give alle nye kunder en gratis buket med i deres første køb, at kunder der henviser din forretning til andre kunder får rabat, eller at I vil rangere højt på Google når folk søger på “blomster”.

Alle disse taktikker, eller en kombination, kan lede til opfyldelse af strategien.

Det gælder altså om at være bevidst om hvad der er jeres overordnede strategi, og hvilken kombination af taktikker I vælger.

Kilder


https://da.wikipedia.org/wiki/Strategi
https://hbr.org/1996/11/what-is-strategy
http://www.hbs.edu/faculty/Pages/profile.aspx?facId=6532

You may also like