handlingsplan

Handlingsplan | Udarbejdelse

Når du har sat dig et mål, er det en god ide at have en handlingsplan

Eksempel på handlingsplan

Der findes mange eksempler på handlingsplaner. Handlingsplanen afspejler de mål som virksomheden ønsker at opnå. Nogle skoler anvender eksempelvis en handlingsplan, hvis det har et mål om et større fremmøde til forældremøder.

Udarbejdelse af handlingsplan

Når du har klarlagt din mål, er næste skridt at vurdere, hvordan du opnår dit mål. Der findes forskellige fremgangsmåder at opnå sit mål, men ofte er en handlingsplan er en god rettesnor til at opnå sine mål. Der er selvfølgelig gode og dårlige mål og handlingsplaner, men hvis du har det rette indhold i din handlingsplan, er du på rette vej.

Ifølge Pe3a skal din handlingsplan skal kunne besvare følgende fire spørgsmål:

  • Hvad er det, der skal gøres?
  • Hvem er det, der skal gøre det?
  • Hvornår skal det gøres?
  • Hvordan skal det gøres?

Det er vigtigt, at du er konkret og realistisk i din handlingsplan. Det gør det nemmere at arbejde målrettet med at opnå dit mål.

ogle virksomheder anvender også GLOW-modellen, når de skal udarbejde en handlingsplan.

Handlingsplaner for virksomheder

Mange virksomheder anvender handlingsplaner for at arbejde fokuseret hen imod opnåelsen af et mål. Det giver god mening for virksomheder at arbejde ud af en handlingsplan, så alle medarbejdere er informeret om planen og deres rolle i opnåelse af et bestemt mål.

Handlingsplan skabelon/model

Væksthus for ledelse har udarbejdet en skabelon til en handlingsplan. Den viser prioritering, tidsperspektiv og handlinger.

Handlingsplanskabelon i excel

Mange virksomheder vælger at indsætte deres handlingsplan i excel. Du kan hente en excel-skabelon til en handlingsplan på Rikkegade.com.

Salg af handlingsplaner

Forskellige virksomheder fx Salesboost tilbyder at udarbejde en handlingsplan for dig.

Kilder

https:/pe3a.dk/godt-i-maal-handlingsplan/
http:/salesboost.dk/handlingsplan/
http:/www.rikkegade.com/apv-handleplan/
https:/www.lederweb.dk/dig-selv/karriereplanlagning/artikel/79468/karrieplanlagning-7-her-er-min-handlingsplan
https:/altomledelse.dk/handlingsplan-grow-modellen/

 

You may also like