swot analyse

SWOT analyse | Hvad er det? | Hvordan kan du bruge den i dit arbejde?

En SWOT analyse kan bruges til at analysere din virksomheds, eller dit produkts, position i markedet. 

Forkortelsen står for Strengths og Weaknesses (styrker og svagheder) og Opportunities og Threats (muligheder og trusler/barrierer).

Læs om  SWOT analyse og hvordan du kan bruge den i dit arbejde.

SWOT analyse: Strengths, Weaknesses, Opportunities og Threats


SWOT analyse er en analysemetode, som man kan bruge til at afdække en virksomheds, eller et produkts, position i markedet.

SWOT står for strengths og weaknesses (styrker og svagheder) og opportunities og threats (muligheder og trusler/barrierer).

SWOT analyse er et velkendt og meget brugt analyseværktøj indenfor strategisk arbejde, og det er der gode grunde til.

Ved at bruge denne metode går man systematisk til værks når man skal afdække hvilke styrker og svagheder virksomheden har, og det sker derfor ofte at der opstår nye ideer eller udfordringer som man ikke ved første øjekast havde set.

Læs mere på wikipedia om SWOT analysen

Forklaring: Hvordan laver man en SWOT analyse?

Udfordringen ved at lave en SWOT analyse er at konceptet er simpelt, men selve analysen kan være meget kompleks.

Styrker kan for eksempel kan være mange ting, og de kan være rigtig svære at få øje på, da mange styrker er gemt dybt nede i den måde en virksomhed skaber sin værdi på.

Det kan derfor være en god idé at starte med en hurtig brainstorm, gerne i samarbejde med andre, og så vurdere de styrker der umiddelbart kommer frem.

I anden omgang kan det også være en god idé at se på, hvordan andre har lavet SWOT analyser af andre virksomheder.

Der findes mange gode eksempler online (se længere nede i denne artikel under “Eksempel på skabelon til SWOT analyse”).

Dette kan være med til at starte tanker omkring, hvad der er styrken i netop den virksomhed du kigger på.

En anden udfordring ved at lave en SWOT analyse er at finde frem til weaknesses og threats (svagheder og trusler).

Hvor nogle svagheder og trusler måske er åbenlyse (hvis der for eksempel er nogle tydelige direkte konkurrenter), er der også trusler som kan opstå pludseligt og næsten er umulige at forudse.

Derfor skal en SWOT analyse altid tage forbehold for at der er såkaldte ubekendte trusler, som man altså ikke kan forudse.

Men ved at gå systematisk tilværks med SWOT analysen kan man trods alt finde frem til de trusler der findes på nuværende tidspunkt, og derefter kan man vurdere hvorvidt der skal reageres på disse trusler.

Analysen kan også laves på mange niveauer.

Det kan være en hurtig brainstorm, eller et længere forløb med mange involverede parter.

Analysen kan bygges op simpelt på et slide, eller man kan bygge en hel rapport op omkring analysen af en virksomhed.

Nedenfor finder du en god og pædagogisk video som forklarer analysen i dybden.

Please accept marketing-cookies to watch this video.

Eksempel på skabelon til SWOT analyse

SWOT analyse er en velkendt analyse værktøj, og man kan derfor finde gode eksempler og skabeloner online.

En af de bedste sider online med eksempler er Creately, som har lavet en række SWOT analyser af nogle kendte virksomheder såsom Facebook og Amazon.

Se: SWOT Analysis Templates to Download, Print or Modify Online

Udover eksemplerne kan du også finde templates og andet relevant information om analysen.

SWOT analyse på dansk

SWOT er en forkortelse for Strengths, Weaknesses, Opportunities og Threats, hvilket på dansk vil svare til styrker, svagheder, muligheder og trusler/barrierer.

Det danske navn vil derfor være SSMT analyse.

TOWS analyse


TOWS analysen er en variant af SWOT analysen, hvor man ser lidt forskelligt på de fire områder – Strengths, Weaknesses, Opportunities og Threats.

Hvor en SWOT analyse bruges til at finde styrker og svagheder i det marked virksomheden befinder sig i, fokuserer en TOWS analyse på de udviklingsmuligheder en virksomhed har.

Mange store virksomheder har siddet godt på deres marked, uden at forstå at det er vigtigt at udvikle sig hele tiden.

Tænk f.eks. på Blockbuster, som ikke fulgte med udviklingen og blev overvundet af streaming services som Netflix.

Her kunne en TOWS analyse have hjulpet Blockbuster til at se at de måske skulle have overvejet at udvikle deres virksomhed hen i den retning.

Du kan læse mere om TOWS analysen på Mindtools.

TOWS står for Threats, Opportunities, Weaknesses og Strengths.

Kilder


https://www.mindtools.com/pages/article/newSTR_89.htm
http://creately.com/blog/examples/swot-analysis-templates-creately/

You may also like