smart model

SMART Modellen | Hvordan sætter man smarte mål? | Eksempler og definition

SMART modellen er et godt og solidt værktøj, når du skal sætte mål.

For det at sætte mål er nemlig ikke altid så let som det lyder…

I mange tilfælde kan det faktisk være rigtig svært at sætte de rigtige mål og hvordan man sætter mål kan også have en stor betyde på resultatet af ens arbejde.

Læs videre og bliv klog på hvordan du sætter gode og smarte mål.

Definition: Hvad er S.M.A.R.T Modellen?

SMART modellen er udviklet for at gøre det nemmere og mere overskueligt at sætte gode og konkrete mål. SMART modellen stiller 5 krav til dine mål og de er som følgende:

 1. Specifikt: Hvad er det helt præcist, du vil opnå?
 2. Målbart: Hvordan måler du om du har opnået dit mål?
 3. Attraktivt: Hvorfor er målet interessant for dig?
 4. Realistisk: Er målet realistisk og opnåeligt?
 5. Tidsbestemt: Hvornår er din deadline?

Som du kan se tvinger SMART modellen dig til at tænke grundigt over dine mål, hvilket forhåbentligt for dig til at sætte de rigtige mål.

Eksempler på hvordan man bruger SMART modellen

I denne sektionen gennem vi de 5 elementer i SMART modellen og forklarer hvordan du kan bruge dem i din hverdag.

Specifikt

Den første forudsætning for at sætte et godt mål er at man ved hvad man vil opnå, og at målet er konkret.

Et godt mål skal være handlingsorienteret; dvs det skal være noget man kan gøre.

Et eksempel på et handlingsorienteret mål er at man gerne vil træne to gange om ugen, fordi man gerne vil lever sundere.

Det er et godt og konkret mål.

Eksempler på dårlige mål kan være:

 • Jeg vil gerne være sundere
 • Jeg vil gerne være en god kollega
 • Jeg vil gerne lære at programere

Problemet med de mål er at de ikke er handlingsorienteret, for at det bliver gode mål skal de brydes ned til handlinger, som som er klart afgrænset.

Jeg vil gerne være sundere kan brydes ned til:

 • Jeg vil kun spise junk food en gang om ugen
 • Jeg vil kun spise 100 gram slik om ugen
 • Jeg vil træne 3 gange om ugen

De tre mål er konkrete og klart afgrænset og det er let at finde ud af om man har nået sit mål eller ej. Målene understøtter ens ønske om at være sundere.

Målbart

Målbarhed handler meget om at bryde sine mål / ønsker ned til konkrete og velafgrænsede handlinger.

Hvis vi tager udgangspunkt i ønsket om at lære at programere, så handler det i første omgang om at definere hvor god man gerne vil være. Vil man gerne kunne udvikle store finansielle programmer eller vil man bare gerne lave en lille rettelse på sin hjemmeside.

Som udgangspunkt er det klogt at være små og overskuelige mål, som man forholdvis hurtigt kan opnå. Derefter kan man altid sætte et nyt og mere ambitiøst mål.

Attraktivt

Hvorfor er dette mål spændende for dig? Hvad er det der lige dette mål så attraktivt? Det er vigtigt at klarlægge, hvad der gør målet attraktivt for at fastholde din motivation undervejs i hele arbejdsprocessen hen imod at opnå målet. Hvis du har konkretiseret, hvorfor dette mål er attraktivt for dig, er det nemmere at vurdere hvad der skal til for at opnå målet.

Mange opnår ikke sine mål, fordi de stræber efter andres mål, som muligvis ikke er lige så attraktive.

Realistisk

Når du sætter mål, er det vigtigt, at de er realistiske. Har du de nødvendige ressourcer til at opnå dit mål? Det er vigtigt ikke at være for ambitiøs, når du sætter dit mål. Hvis målet ikke er realistisk, kan det være svært at holde motivationen oppe i arbejdsprocessen henimod at opnå dine mål.

Tidsbestemt

Det er vigtigt, at fastlægge en tidshorisont for dit mål. Hvad er din deadline for at opnå målet? Hvis du sætter fornuftige mål og eventuelle delmål, bør du altid klarlægge en konkret deadline fra starten. Det gør det nemmere at arbejde hen imod sine mål og lægge en realistisk arbejdsplan.

Hvem har lavet / udviklet SMART modellen?

SMART-modellen bliver første gang nævnt i november 1981-udgaven af Management Review.

“Der er en S.M.A.R.T. måde at skrive ledelsesmål og mål.” var titlen, og den blev skrevet af George Doran, Arthur Miller og James Cunningham.

Det blev oprindeligt set som et forretningsværktøj, og tusindvis af mennesker over hele verden blev undervist i, hvordan man bruger det. Dette var ofte som led i forbedring af projektledelsesprocesser i erhvervslivet.

Når det drejede sig om at skabe projektmål, var George Dorans rammer den måde, hvorpå man definerede og var enige om enighed om mål – det er det stadig.

I dag bruges smarte mål af mennesker over hele verden til at indstille alle mulige mål; Arbejds- og karrieremål, sundhedsmål, økonomiske mål, personlige udviklingsmål for at nævne nogle få …

Eksempler på hvordan man bruger SMART modellen

Et eksempel på at anvende SMART modellen kan være en virksomhed, som gerne vil have, at flere medarbejdere skal deltage i sociale arrangementer for at skabe bedre sammenhold. Virksomheden har en social aktivitet den sidste fredag i hver måned, og der har indtil videre været meget lavt fremmøde. Virksomhedens ledelse vil derfor sammen med aktivitetsudvalget arbejde med målsætningen om: at 25 procent flere skal deltage i de månedlige sociale aktivitet inden for det næste år.

Målet er specifikt fordi det det gælder alle aktiviteter det kommende år, det er målbart fordi det er muligt at registrere fremmøde, målet er acceptabelt fordi det er fastlagt mellem ledelse og aktivitetsudvalg, og realistisk fordi målet er et forhøjet fremmøde på 25 procent og ikke 100 procent, og målet er tidsbegrænset fordi det gælder alle aktiviteter det kommende år.

SMART mål handlingsplan

Når du har fastlagt dine mål gennem SMART modellen, er næste skridt at lægge en handlingsplan for at opnå målet. Du kan eksempelvis tage udgangspunkt i følgende spørgsmål:

 • Hvad er det, der skal gøres? Hvilke tiltag kræver mit mål? Eksempelvis markedsføring eller branding.
 • Hvem er det, der skal gøre det? Hvem skal hjælpe med at implementere mine tiltag?
 • Hvornår skal det gøres? Lav eventuelt et årshjul for, hvornår de forskellige tiltag skal implementeres.
 • Hvordan skal det gøres? Hvilken fremgangsmåde er bedst for at opnå mit mål?

Kilder

https://www.smart-goals-guide.com/smart-goal.html
https:/altomledelse.dk/smart-modellen-til-maalsaetning/

You may also like