Governance

Governance | Hvad er det? | Definition | Dansk

Governance frameworks er også med til at klarlægge regler, procedurer og andre retningslinier.

Definition: Hvad er governance?

Corporate governance, principper for god selskabsledelse, der bl.a. beskæftiger sig med kravene til, hvordan et aktieselskabs bestyrelse og direktion skal lede selskabet, være åbne over for selskabets aktionærer og definere de særlige risici, der er forbundet med selskabets virksomhed.

Selskabsledelse (på engelsk Corporate governance) betegner det system af regler, praksis og processer, som et selskab- og i videre betydning andre former for virksomheder  styres efter. Ofte anvendes begrebet i sammensætningen God selskabsledelse, der bruges om principper, der anses for optimale for at opnå et godt resultat.

Et vigtigt aspekt i selskabsledelse er en afvejning af interesserne hos de mange interessenter i en virksomhed – disse omfatter dens aktionærer, ledelse, kunder, leverandører, finansielle samarbejdspartnere og offentligheden i form af regering, lokaladministration og civilsamfundet.

Selskabsledelse er generelt forudsætningerne for at nå en virksomheds mål.

Hvad er en governance model?

En governance model eller framework viser strukturen af governance og reflekterer de indbyrdes relationer, faktorer og andre vigtige forhold som findes i virksomheden.

Læs også: 6 stages of an effective governance model.

Governance frameworks er også med til at klarlægge regler, procedurer og andre retningslinier.

Governance på dansk

Governance kan oversættes til ledelse. Selskabsledelse (på engelsk Corporate governance)

Corporate governance, eller god selskabsledelse, er et begreb, der har vundet mere indpas hos virksomheder de seneste par år. Corporate governance inbærer de mål, et selskab styres efter, og de principper og strukturer, der overordnet regulerer samspillet mellem ledelsesorganerne i selskabet samt ejere eller andre, der direkte

påvirkes af selskabets virksomhed. Corporate governance er altså med til at reducere afstanden mellem ledelse, selskabsejere og øvrige interessenter.

It-governance

It-styring (It-governance) er ifølge Videnskabsministeriet lederskab med fokus rettet mod, hvordan it påvirker en organisations strategier, strukturer, systemer, bemanding og arbejdsgange.

Governance-struktur

Begrebet corporate governance beskriver over de værktøjer og strukturer, som er implementeret, for at interessenter kan have indflydelse på selskabets ledelse.

Kilder

https://ing.dk/artikel/hvad-er-it-governance-64791
https://www.advokatavisen.dk/artikler/hvad-er-corporate-governance-674/
http://www.forumadvokater.dk/content/corporate-governance
https://www.ebiquity.com/news-insights/analytics/6-stages-of-an-effective-governance-model/

You may also like