Programledelse

Programledelse I Hvad er det?

Programledelse er ledelse af flere projekter som samlet set er et program

Hvad er programledelse?

Programledelse er ledelse af flere projekter som samlet set er et program.

Flere og flere virksomheder vælger at se den samlede (forretningsudviklings-)proces som et program og udnævne en programleder, som har det overordnede ansvar for, at de mange forskellige delprojekter, som de strategiske planer om forretningsudvikling er blevet nedbrudt til, koordineres og er i overensstemmelse med den overordnede strategi.

Ifølge Jakon Ojvind indsættes programledelsen som en ekstra funktion/lag i organisationens hierarki sammen med projektlederne, projektkooridinator og opgavestilleren, med det mål for øje at binde de strategiske mål sammen med de operationelle planer og projektporteføljer i en koordineret udviklingsproces.

Hvordan defineres programledelse?

Programledelse er ledelse af flere projekter som samlet set er et program. Programlederen er den koordinerende leder af programmet, og de projektledere og linjechefer, der deltager i dets gennemførelse, refererer til programlederen og indgår i programledelsen.

Programledelse vs. projektledelse

Programledelse og projektledelse er to roller som er tæt forbundet.

Projektlederne er ansvarlige for at lede de enkelte projekter og for opfyldelse af interessenternes krav og ønsker; såsom opgavestillerens krav og ønsker. Programlederen er den koordinerende leder af programmet, og de projektledere og linjechefer, der deltager i dets gennemførelse, refererer til programlederen og indgår i programledelsen.

Kursus i programledelse

Der findes forskellige kurser som tilbyder kurser i programledelse fx Mannaz og Mentrorix.

Kilder

https:/jakobojvind.wordpress.com/projektledelse/programledelse-mellem-strategi-og-ledelse/
https:/jakobojvind.wordpress.com/projektledelse/programledelse-mellem-strategi-og-ledelse/

You may also like